...

#2017/2018 #Činoherní herectví #DF

Štěpán Princ

Absolventské inscenace:

Žid Hyrkán (Komedie o umučení, režie: Ivo Krobot)

Orestes (J. Giraudoux: Elektra, režie: Zetel)

Ministr (A. Burgess: Mechanický pomeranč, režie: Barbora Chovancová)

Asiat (R. Schimmelpfennig: Zlatý drak, režie: Miroslav Lukačovič)

Školní projekty

Romeo (W. Shakespeare: Romeo a Julie, režie: Lukáš Rieger, Zetel, Eva Jelínková, David Strnad)

Tomas Gomez (R. Bradbury: Marťanská kronika, režie: Dagmar Říhová)

Lancelot, Lorenzo (W. Shakespeare: Kaufmann von Venedig, režie: Nicolai Sykosch)

O; C. Brandau (Himmel und Hände, režie: Carmen Schwarz)

Boris Trigorin (A. P. Čechov: Racek, režie: Barbora Chovancová)

autorská hudba pro inscenaci B. Vaculová: Psí hřbitov, režie: Adam Steinbauer

Číšník (L. Fuks, V. Knotková: Vévodkyně a kuchařka, režie: Kamila Polívková, Národní divadlo Brno)

Čihař (A. Steinbauer, K. Ondrová: Pro jednoho jelena navíc, režie: Adam Steinbauer, hráno v divadle F. X. Šaldy v Liberci a v Buranteatru)

VŠEmocní, režie: Hana Marvanová, inscenace v rámci divadelního večera Triptych

Absolvovaný workshop Meisnerova technika pod vedením Briana Caspe a Sylvie Schwarz

Absolvována Letní taneční škola pod vedením Davida Strnada

BRNO 48 Hour Film Project, spolupráce s fakultou multimediálních studií UTB ve Zlíně na školních kamerových a režijních projektech

Datum a místo narození: 18.4.1994, Čáslav

Výška: 183 cm

Hlas: Tenor

Dovednosti: Hra na klavír, kytaru, akordeon, zpěv, šerm, jízda na koni, tanec, akrobacie.

M: +420 739 486 545

E: princstep@gmail.com