...

#2021/2022

Večer tříkrálový aneb Cokoli chcete

Již se nehraje

Večer tříkrálový je jednou z největších Shakespearových komedií splétající několik různorodých motivů i dějových linek. Je bezostyšně vystavěn na dobových komediálních konvencích trans-genderových převleků a nekorektních vztazích sluhů a pánů. Živočišná bujarost se v něm střetává s puritánskou touhou po mravnosti stejně jako duch masopustních veselic s panujícím společenským řádem. Přitom jeho hlavním motivem je ovšem pochopitelně láska, její upřímnost i omylnost, slabost i síla.

Viola:

„Převlek je špatnost, kterou lstivý ďábel

promění lehce ve svůj prospěch.

Jak snadno může hezký hejsek vtisknout

svůj obraz do voskových srdcí žen!

Může snad za to každá slabá žena,

že vlastní slabostí je přemožena?“

Hrají

Studenti činoherního herectví: Milana Gorská, Tereza Havránková, Andrea Hodíková, Eliška Jechová, Martin Mihál, Kateřina Kornhäuserová, Adam Kořán, Tomáš Slabiňák,  Martin Urbaník, Jan Valeš, Karolína Vaňková

Studenti dramaturgie a režie: Václav Alexa, Vojtěch Balcar, Michal Moravec, Anna Pavlicová, Daniela Samsonová, Bára Viceníková

 

O inscenaci

Datum premiéry 9. září 2021, 10. září 2021
Délka představení 140 minut
Počet repríz 15

Inscenační tým

Autor: William Shakespeare
Překlad: Martin Hilský
Režie: Ivo Krobot
Dramaturgie: Lukáš Rieger
Kostýmy: Markéta Oslzlá-Sládečková
Choreografie: Ladislava Košíková
Hudba: Zdeněk Kluka
Hudební nastudování: Petr Svozílek
Pedagogická spolupráce: Eva Jelínková, Michal Bumbálek
Grafika: Rostislav Pospíšil
Produkce: Dagmar Indrová
Foto: Jan Fuchs

Hrají