ŠTYRY ŠPÍLY, Divadlo DISK 4. 6. 19:00

ŠTYRY ŠPÍLY aneb večírek autorské tvorby
Čtyři ženy. Čtyři studentky autorského herectví. Čtyři osobní témata a čtyři různé cesty, jak z nich udělat jevištní tvar… Ve studiu Marta se představuje Katedra autorské tvorby a pedagogiky DAMU, kterou v roce 1992 založil „otec české divadelní alternativy“, nedávno zesnulý spisovatel, herec, pedagog a psycholog Ivan Vyskočil. Na katedře se uskutečňuje psychosomaticky orientované studium herectví se zaměřením na autorskou tvorbu. Zkoumáme autorství a hráčství v uměleckém i širším pojetí. Vlajkovými disciplínami oboru jsou dialogické jednání s vnitřním partnerem, autorské čtení a právě autorská prezentace: sólové vystoupení, ve kterém studenti hledají, jak osobitě zpracovat svá osobní témata tak, aby měla přesah a dotýkala se druhých.
Autorky: Kamila Hrnčířová (Přímo za sluncem!), Zuzana Jurechová (Medveď), Klára Lidinská (Roger that!), Lucie Vacovská (Los)

, Dagmar Indrová