...

#2015/2016

Jas a chvění aneb gymnosofické drobky II

Již se nehraje

Ateliér fyzického divadla vám nabízí dva komponované večery složené z autorských absolventských představení studentů třetího ročníku. Jedinečné kousky od klaunských výstupů přes choreografi ckou práci a využití multimédií po performance fyzického divadla.

Jazmína Piktorová: Na jazyku vlas

Jedna v dvoch, dvaja v jednom.
Priamočiara cesta k jadru dvojakosti.

Tvůrčí tým

Koncept: Jazmína Piktorová

Účinkují: Jazmína Piktorová, Tomáš Janypka

Scénografie: Markéta Plachá

Světelný design: Zuzana Režná

Produkce: Markéta Štefanová

 

Viktor Černický: Parolapolea

Odrazovým mostíkom pre predstavenie je otázka vplyvu okolitého prostredia na ľudské jednanie. Parolapolea zvyšuje viditeľnosť fyzického sveta, ktorý vytŕha človeka z nečinnosti a uvádza ho do pohybu. Gravitačná sila, zotrvačnosť, objem priestoru, svetlo a zvuk, to všetko sú činitele, na ktoré reagujeme v každom momente nášho žitia. Ako sa v pôsobení toľkých síl a parametrov, ktoré celkom prirodzene určujú náš spôsob existencie, prejavuje ľudská vôľa? Sólo pre jedného tanečníka, dve tyčky a tri rozmery vonkajšieho sveta.

Tvůrčí tým

Choreografie a performance: Viktor Černický

Hrají: Viktor Černický

Coaching: Jaro Viňarský

Scénografie: Standa Cibulka

Sound design: Panáčik

Lighting design: Zuzana Režná

Produkce: Markéta Štefanová

Podpora: Fond rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU

 

Silvie Kudelová: Žena a život

„Dneska ráno jsem viděla představení: Na střechu chrámu sedali a znovu letěli a kroužili a zas sedali holubi. Lítali a kroužili kolem mých oken. Tak volně. Ti posraní městští holubi, víte? Jen tak pro nic za nic."

Kde vzít jistotu, že dělám všechno úplně správně?

Tvůrčí tým

Autor a aktér: Silvie Kudelová

Odpovědný vedoucí: Pierre Nadaud, Tomáš Hubáček

Výtvarnice: Hana Čichoňová

Světla: Jonáš Garaj, Michal Fridrich

Produkce: Kateřina Balíková a Martina Součková

Sponzor: Air 55 s.r.o.

Tomáš Janypka: Monochromy
"Sólo pro jednoho performera a diváky"

V každom z nás prevláda jedna farba.
Ako sa vysporiadať s tým čo si po roky nesieme v sebe a nevenovali sme tomu pozornosť? V jeden okamžik je potreba sa rozhodnúť, treba sa vyfarbiť. Subtilné hľadanie toho, kto sme práve v tomto momente.

Tvůrčí tým

Autor: Tomáš Janypka

Dramaturgická spolupráce: Šimon Peták

Scénografie: Standa Cibulka

Světla: Zuzana Režná

Produkce: Martina Součková, Kateřina Balíková

 

O inscenaci

Datum premiéry 16. března 2016
Délka představení 150 minut
Počet repríz 3

Inscenační tým