...

#2018/2019

Autorské aktovky III

Již se nehraje

Absolventské projekty Ateliéru fyzického divadla

Daniel Kvašňovský/ Nivó

Mnoho sil stálo člověka vypořádat se s rozlehlostí, lákavostí a nebezpečím vzdušného prostoru. Odpoutat se od země znamená zpřetrhat pouta. Ovládnout svoji vlastní fascinaci výškou tak, aby nevedla k záhubě. Hledět do budoucnosti... Do jaké míry je to bezpečné? A má to vůbec být bezpečné? Která pouta zpřetrhat? Co všechno obětovat přeludu, vizi?

Projekt se soustředí na propojení divadla a vzdušné akrobacie, která je s celým žánrem nového cirkusu v prostředí DF JAMU stále ještě neprobádanou oblastí.

Tvůrčí tým:

Performer: Daniel Kvašňovský

Supervize: Pierre Nadaud

Coach: Stéphanie N'Duhirahe

Dramaturgie: Karolina Ondrová

Scénografie: Daniel Kvašňovský

Light design: Jan Tranta

Hudba: Hana Foss

Produkce: Alžběta Konečná

  

Juraj Mitro/ Cesta kolem mého pokoje

"Má tvar čtverce, který vychází na 36 kroků po obvodě. Má cesta jich však bude obsahovat víc, protože já jím procházím často podélně ze strany na stranu nebo i diagonálně, ba i křížem-krážem bez sledování jakéhokoliv pravidla nebo metody."

Tvůrčí tým:

Performer: Juraj Mitro

Režie, dramaturgie: Juraj Mitro

Coach: Dalibor Buš

Scénografie: Andrea Dudková

Light design: Jan Tranta

Mentor: Jaro Viňarský

Hudba: Tomáš Vtípil


Tereza Stachová/ Postrodina

Dokumentární monodrama hledající současnou rodinu v krajích českých a slovenských.

Hľadajú budúci potenciálni zakladatelia rodín.

Tvůrčí tým:

Performer, režie: Tereza Stachová

Couch: Sláva Daubnerová

Scénografie: Jakub Růžička

Light design: Zuzana Bottová

Videoprojekce: Matouš Ondra

Obrazový průvodce: Petr Kačírek

 

O inscenaci

Datum premiéry 28. března 2019
Délka představení 180 minut
Počet repríz 4

Inscenační tým

Foto: Libor Máca

Hrají