2012-2013-zprava-o-svatem-karani

, Barbora Hošťálková